1. SLOVENSKA FOTOVOLTAIČNA KONFERENCA

SLO-PV 2006
21. september 2006
Ljubljana, Tržaška 25, Predavalnica 2


Generalna sponzorja:
                
     
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.

Bisol d.o.o.


Organizatorji:
Slovenska tehnološka platforma
za fotovoltaiko
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška 25, Ljubljana
 

Spoštovani!

 

Vas zanima trajnostno naravnana in okoljsko neobremenjujoča proizvodnja zelene električne energije iz sonca?

 

Vabimo vas, da se udeležite 1. SLOVENSKE FOTOVOLTAIČNE KONFERENCE, ki bo potekala na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 21. septembra 2006.

 

Potrebe po energiji, predvsem električni, postajajo iz dneva v dan večje. Manjšanje zalog fosilnih goriv in vedno večje onesnaževanje Zemlje je vzpodbudilo Evropsko unijo k strategiji povečevanja izrabe obnovljivih virov energije (OVE). Na področju fotovoltaike je Evropska unija ustanovila fotovoltaično tehnološko platformo (European Photovoltaic Technology Platform), ki bo podala temelje in smernice za nadaljnji razvoj fotovoltaike.

 

Kmalu po nastanku Evropske tehnološke platforme za fotovoltaiko smo v letu 2005 tudi v Sloveniji ustanovili Tehnološko platformo za fotovoltaiko, ki želi združiti vse zainteresirane partnerje in jim medsebojno pomagati pri razvoju. Istočasno smo v lanskem letu v Sloveniji uspešno postavili več sončnih elektrarn s skupno močjo preko 100 kWp, v letošnjem letu pa beležimo še večjo rast. Podjetje Bisol d.o.o. je uspešno razvilo proizvodno tehnologijo in postalo prvi slovenski proizvajalec PV modulov. Zaradi vedno večjega zanimanja za sončno energijo smo se na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani v sodelovanju s slovensko Tehnološko platformo za fotovoltaiko odločili, da organiziramo Slovensko fotovoltaično konferenco z namenom, da predstavimo slovensko znanje in dejavnosti na področju fotovoltaike v Sloveniji.

 

1. SLOVENSKA FOTOVOLTAIČNA KONFERENCA bo sestavljena iz štirih tematskih sklopov - predstavitvi evropske fotovoltaične tehnološke platforme, predstavitvi evropskih in slovenskih proizvodnih tehnologij, izmenjavi izkušenj slovenskih načrtovalcev fotonapetostnih sistemov in predstavitvi prvih sončnih elektrarn v Sloveniji:

 

1.      EU PV tehnološka platforma (sklepi generalne skupščine EU PV platforme, strateška razvojna agenda…)

2.     Proizvodne tehnologije PV gradnikov (svetovni trg PV modulov in ostalih gradnikov, uvajanje novih proizvodnih tehnologij,…)

3.      Načrtovanje PV sistemov (metodologija, predstavitev projektov, potencialov...)

4.      Predstavitev obstoječih sončnih elektrarn v Sloveniji (načrtovanje, težave pri izgradnji in zagonu, rezultati, monitoring...)

 

V primeru večjega zanimanja bo organizirana tudi sejemska predstavitev podjetij, ki ponujajo prooizvode in storitve s področja fotovoltaike.

 

 

 

Prisrčno vabljeni,

 

prof. dr. Marko Topič

Predsednik programskega odbora SLO-PV 2006
Sofinancirano s strani:
 
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 
Ministrstva za gospodarstvo